მიმდინარე სიახლეები

დაცული და უსაფრთხო სკოლა

დაცული და უსაფრთხო სკოლა – ეს არის  ჩვენი ერთერთი მთავარი პრიორიტეტი, სწორედ ამიტომ ქართულ-ავსტრიულ სკოლა ფესვებში ჩატარდა უმნიშვნელოვანესი ტრეინინგი პირველად სამედიცინო დახმარებასა და სახანძრო უსაფრთხოებაში, რომელსაც ესწრებოდნენ აღმზრდელ-პედაგოგები, დაცვის სამსახურის თანამშრომლები და ადმინისტრაციის წევრები. ტრეინინგს უძღვებოდნენ უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიის წევრები, რომლებსაც მადლობას ვუხდით ძალიან საინტერესო და საჭირო ტრეინინგისთვის.