მიმდინარე სიახლეები

დაცული და უსაფრთხო სკოლა

დაცული და უსაფრთხო სკოლა, ეს არის სწორედ ჩვენი ერთერთი მთავარი პრიორიტეტი, სწორედ ამიტომ ქართულ-ავსტრიულ სკოლა ფესვებში ჩატარდა უმნიშვნელოვანესი ტრეინინგი პირველად დახმარებაზე და სახანძრო უსაფრთხოებაზე,რომელსაც ესწრებოდნენ აღმზრდელპედაგოგები, დაცვისა და ადმინისტრაციის წევრები. ტრეინინგს უძღვვებოდნენ უსაფრთხოების ექსპერტთა კავკასიის აკადემიის წევრები, რომლებსაც მადლობას ვუხდით ძალიან საინტერესო და საჭირო ტრეინინგისთვის.
პატივისცემით სკოლის ადმინისტრაცია.